De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG (in andere landen ookwel GDPR genoemt) kent de Europese Unie nu één privacywet. Met behulp van deze privacy verklaring maken wij voor u inzichtelijk welke informatie wij verwerken en waarvoor.

Wie is JIRADA

JIRADA is een zelfstandige onderneming waaronder massage gerelateerde diensten worden aangeboden. De officiele website is https://www.jirada.nl en facebook pagina https://www.facebook.com/company/jiradamassage/.

Welke gegevens worden er verwerkt

Wij ontvangen uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Gegevens omtrent uw gezondheid

Waarvoor gebruiken we de gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de uitvoering van onze primaire werkzaamheden. Dit houdt in:

 • Het maken en plannen van afspraken
 • Contact met u op kunnen nemen aangaande de planning en/of behandeling
 • Facturatie
 • Nieuwsbrieven

Hoe lang worden gegevens bewaard

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wanneer u ons verzoekt de gegevens te verwijderen. Derhalve dient u er rekening mee te houden dat wij wettelijk verplicht zijn om gegevens omtrent facturatie en dergelijke te bewaren voor een periode van 7 jaar. Indien u wenst dat wij uw gegevens verwijderen, neem dan contact met ons op via info@jirada.nl.

Delen van informatie

Door ons verzamelde gegevens worden enkel door ons gebruikt en niet gedeeld met, of verkocht aan derden. Mocht dit onverhoopt wel nodig zijn, zullen wij hierover altijd eerst contact met u zoeken en vragen om uw toestemming.
Indien wij samenwerken met bedrijven waarbij gegevensuitwisseling noodzakelijk is, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen dat de beveiliging en vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft. Jirada is en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

Jirada.nl maakt gebruik van analytische diensten aangeboden door Google om het websitebezoek en bezoekersgedrag in kaart te brengen. Hierbij worden géén persoonlijke gegevens verzameld, enkel informatie over hoe en vanuit waar de site bezocht wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere gebruiker of klant heeft het recht om zijn eigen opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jirada.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy. Ons streven is om binnen twee weken na ontvangst van het bericht in te kunnen gaan op uw verzoek.